Sport… Co nam daje?

Sport, jako alternatywny środek do rozwiązywania problemów z uzależnieniami pozwala na wymierny i długotrwały proces emocjonalnej stabilizacji. Możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności może doskonale uzupełniać strategie wszelkich działań profilaktycznych. Niewątpliwie aktywność fizyczna spełni bardzo ważną rolę jednak wyłącznie wtedy, gdy wszystkie komponenty będą ze sobą współdziałały. Zajęcia sportowe mogą być jednym z czynników chroniących niosąc ze sobą wiele wartości wspierających rozwój dzieci i młodzieży wywierając bezpośredni wpływ na rozwój: zdolności, umiejętności oraz cech indywidualnych tj:

  • Samokontrola,
  • Samodzielność
  • Wytrwałość
  • Pewność siebie
  • Zdobywanie nowych umiejętności
  • Zaspokojenie potrzeby kompetencji
  • Dostosowanie się do przyjętych norm i zasad,
  • Zdolności psychofizyczne do podejmowania wysiłku fizycznego,
  • Uczciwość
  • Umiejętność pracy zespołowej

Zajęcia sportowe wpływają na zdrowie fizyczne dzieci i młodzieży tym samym stanowią czynnik chroniący przed wieloma problemami: społecznymi, psychicznymi i fizycznymi. Dają one również możliwość emocjonalnego rozładowania napięcia w akceptowalny społecznie sposób.

Artykuł powstał na potrzeby Kampanii „Przejdź na Jasną Stronę Mocy” dofinansowywanej z budżetu Miasta Szczecin.

Autor: Paulina Nowak