Motywy i cele

PO CO TO WSZYSTKO?

Wbrew pozorom nie jest łatwo dorastać w XXI w. Rzeczywistość nie jest tak kolorowa jakbyśmy sobie tego życzyli. Coraz więcej dzieci ma problemy z odnalezieniem się w XXI w. Skalę pokazują poniższe badania ESPAD. Granica inicjacji alkoholowej systematycznie i stopniowo się obniża. Psychologowie, lekarze, nauczyciele alarmują: coraz więcej dzieci przejawia zachowania autodestrukcyjne, nie kontroluje swoich emocji, popada w depresję czy fobię, które później leczy farmakologicznie. Poradnie psychologii dziecięcej są przepełnione. Pod szkoły regularnie podjeżdżają karetki, na ratunek młodym ludziom, których organizmy są już wycieńczone oczekiwaniami, stresem, lekami, alkoholem, czy głodzeniem się. Dzieci są zagubione, postępująca cyfryzacja stymuluje ich zmysły na każdym możliwym kroku i to w zasadzie już od urodzenia, prowadząc do przebodźcowania, a co za tym idzie rozstrojenia ich zmysłów i ducha. Większość swojego czasu spędzają w przestrzeni wirtualnej, nie wśród natury, czy znajomych. Czują się samotne, choć same nie wiedzą czemu. Szukają akceptacji w grupie poprzez realizację zachowań i wzorców znalezionych w sieci w alkoholu i używkach. Dlaczego nasze dzieci, nasze społeczeństwo tonie w uczuciach lęku, agresji, potrzebie ucieczki od rzeczywistości, autodestrukcji przejawiającej się upadkiem dziecięcej delikatności? Dlaczego nasze dzieci zamiast śmiać się, cieszyć, radować, szukają ucieczki w mroczne otchłanie uzależnień. Czy ktoś pyta, dlaczego rzeczywistość, którą tworzymy jest tak przerażająca, że ¼ Polaków nie potrafi w niej funkcjonować a dzieci uciekają w mroki uzależnień? Dlaczego mimo tony badań, pieniędzy wydawanych na profilaktykę, stan zdrowia psychicznego naszych dzieci się pogarsza? Czy narzędzia działają, jeśli nie to dlaczego? Może czas, na inne podejście? Może czas na wzięcie sprawy w swoje ręce i utworzenie narzędzi, które naprawdę pomogą.


JAK MOŻEMY POMÓC?

Przyczyną wszelkich działań autodestrukcyjnych, są zaburzenia emocjonalne i tylko budując poczucie własnej wartości oraz ucząc rozpoznawania swoich emocji, potrzeb i pragnień, można pomóc jednostce wybić się poza własne ograniczenia i uwolnić się od uzależnień czy złych emocji. Podstawę tej zmiany stanowi budowanie nowych wzorców kulturowych i bytowych. A co za tym idzie, wprowadzanie programów profilaktycznych, które będą rozwijały inteligencję emocjonalną oraz przekierowywały energię ze świata wirtualnego i alkoholowych zabaw na kreatywność i sport. Pomóc, to znaczy zmienić myślenie i nawyki, na pozytywne. Pokażmy naszym dzieciom jak odczytywać i zaspokajać swoje potrzeby, jak radzić sobie z emocjami i ich werbalizowaniem. Pokażmy w jaki sposób wartościowo spędzać czas wolny i jak efektywnie odpoczywać.


NASZE CELE

Ograniczenie liczby osób uzależnionych, poprzez edukację w zakresie mechanizmów związanych z powstawaniem uzależnienia, a także sposobów walki z dysfunkcją.

Zmniejszenie ryzyka uzależnienia w grupie uczniów.

Zmniejszenie liczby dzieci dotkniętych depresją.

Wzrost samoświadomości i inteligencji emocjonalnej.

Poprzez realizację programu profilaktyki uzależnień jesteśmy w stanie kształtować przyszłe społeczeństwo i wpływać na poziom jego zdrowia. Budować jego kompetencje, jakość, poczucie przynależności i bycia potrzebnym czy użytecznym, a co za tym zwiększać liczbę jednostek społecznie przydatnych, nieobciążających Państwa, ani innych jednostek społecznych. Dla zdrowego funkcjonowania jednostki niezbędne jest, znalezienie sobie ograniczających schematów dysfunkcyjnych i zbudowanie na to miejsce nowych. Celem działania fundacji jest wybudowanie w społeczeństwie nowych zdrowych nawyków bytowych i myślowych oraz kulturowych. Wskazanie kierunku, pokazanie nowych wzorców i autorytetów.

Naszym najbliższym celem jest publikacja materiałów edukacyjnych odnośnie inteligencji emocjonalnej dla dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i dzieci. Duża dawka wiedzy nt. działania naszego mózgu i rozpoznawania emocji do przyswojenia w przystępnej formie komiksu. Edukacja i zabawa. Dzięki, której zarówno dzieci jak i ich opiekunowie dowiedzą się skąd się biorą emocje, jak je rozpoznawać i jak radzić sobie w sytuacjach, gdy biorą górę. Budujmy inteligencję emocjonalną naszych dzieci, a odnalezienie się w rzeczywistości i dokonywanie właściwych wyborów będzie dla nich łatwiejsze! Nauczmy nasze dzieci jak być szczęśliwymi ludźmi, bo przecież wszyscy tego właśnie dla nich pragniemy.