Dokumenty

Statut „Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom”.


Odpis z KRS dla Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom


Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom


Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom


Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom


Raport „Lepsze Jutro” o stanie używek oraz alternatywnych sposobach spędzania wolnego czasu przez uczniów ze szczecińskiego obszaru metropolitalnego.