Dokumenty

Statut „Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom”.


Odpis z KRS dla Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom


Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom


Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom


Raport „Lepsze Jutro” o stanie używek oraz alternatywnych sposobach spędzania wolnego czasu przez uczniów ze szczecińskiego obszaru metropolitalnego.