O nas

Czym jest Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom?

Fundacja powołana, prowadzona przez Agnieszkę Zalewską jest organizacją mającą na celu zmianę świadomości społecznej poprzez innowacyjne całkowicie nowe rozwiązania, spostrzeżenia i oddziaływania.

Jaki jest cel działań fundacji?

Celem działań fundacji jest wybudowanie w społeczeństwie zdrowych nawyków bytowych i myślowych, kulturowych, wykreowania wzorców, autorytetów które będą pomagały spełniać najbardziej ludzkie uczucia, szczęścia radości, miłości, wewnętrznego spokoju i spełnienia, wzorce które będą umożliwiały realizację i znajomość własnych potrzeb:

  1.  potrzebę bezpieczeństwa
  2.  potrzebę przyjemności i kreatywności
  3. potrzebę wyrażania własnego Ja, ustalania granic mojego Ja
  4.  potrzeba miłości, akceptacji społecznej, bliskości
  5. potrzeba wyrażania siebie tak jak czujemy
  6. potrzeba rozwijania się w nauce, sztuce, pasji
  7. potrzeba realizacji potrzeb duchowych związanych z wiarą, filozofią
  8. dostosowanie umiejętności społecznych do funkcjonowania w nowym stworzonymprzez człowieka świecie do zmian cywilizacyjnych i kulturowych jakie nastały w przeciągu ostatnich stu lat, i bardzo intensywnych zmian w przeciągu ostatnich 30.

Dlaczego działania fundacji są niezbędne w Naszym społeczeństwie ?

Obserwując trend jaki rozwija się w społeczeństwie polski wyraźnie widać że zmierzamy ku zagładzie społecznej obserwacje są oczywiście potwierdzone w opinii wielu fachowców.

załącznik numer 1 ​badania espad

Dlaczego działania fundacji są niezbędne w Naszym społeczeństwie ?

Obserwując trend jaki rozwija się w społeczeństwie polski wyraźnie widać że zmierzamy ku zagładzie społecznej obserwacje są oczywiście potwierdzone w opinii wielu fachowców.

Jakie są wnioski?

Wszystkie informację powyżej pokazują jak wysoko sięga nasza dysfunkcyjność społeczna.
Kto zapłaci za leczenie schorzeń psychicznych, uzależnień, zaburzeń osobowościowych, powikłań po uzależnieniach? Utrzymanie osób, którzy często są niezdolni do funkcjonowania samodzielnie( nie wspomnę o tym że mają być filarem społecznym utrzymującym seniorów) jest nie do zapewnienia. Poniżej przykład.https://dziendobry.tvn.pl/a/vlogerzy-promujacy-patologie-bohaterami-naszych-dzieci

Czy Nasz budżet to wytrzyma? Co się stanie jeśli nadal będziemy zmierzać po równi pochyłej, czy udźwigniemy to? Dlaczego nie działają narzędzia które są stosowane? Dlaczego mimo tony badań, pieniędzy wydawanych na profilaktykę, stan zdrowia psychicznego się pogarsza? Czy narzędzia działają? Pogarszający się obraz społeczny pokazuje dysfunkcyjność tych narzędzi. To dlaczego są stosowane? Dlaczego nie są wprowadzane nowe metody oddziaływania dostosowane do dzisiejszego przekazu? Dlaczego nasze dzieci, nasze społeczeństwo tonie w uczuciach lęku, agresji, potrzebie ucieczki od rzeczywistości, autodestrukcji przejawiającej się upadkiem dziecięcej delikatności? Dlaczego nasze dzieci zamiast śmiać się, cieszyć, radować, szukają ucieczki w mroczne otchłanie uzależnień. Czy ktoś pyta dlaczego rzeczywistość którą tworzymy jest tak przerażająca, że 1⁄4 polaków nie potrafi w niej funkcjonować a dzieci uciekają w mroki uzależnień?

Co i jak zrobi Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom, aby zmienić Świat na lepszy?

Przede wszystkim skupimy się na tym co jest podstawą całego dramatu który się rozgrywa na naszych oczach.

Podstawą do zmian jest budowanie nowych wzorców zachowań, kulturowych. Przeciwdziałanie upadkowi społecznemu którego głównym czynnikiem są zaburzenia emocjonalne. Ludzka biologia jest całkowicie nie przystosowana do tego co się dzieje w Świecie zewnętrznym. Jedynym rozwiązaniem na zaistniałą sytuację jest wprowadzenie do szkolnictwa programów profilaktycznych, które będą rozwijały inteligencję emocjonalną, jednak w trochę szerszym pojęciu. Jest to jedyna metoda możliwa do wprowadzenia aby zmniejszyć zaistniałą sytuację. Należy wprowadzić do nauczania powszechnego, treści dostosowane do odbiorcy i dzisiejszej kultury. Tylko wprowadzenie tych umiejętności dla jednostki pozwoli poprawić kondycję zdrowia psychicznego Polaków.

Jakimi narzędziami oddziaływania PFPU dokona zmian świadomości społecznej?

Jako Fundacja, sięgamy po wszystkie środki, które pomogą w rozpowszechnieniu zdrowych nawyków. Organizujemy, także w tym roku, kampanię społeczną “​Przejdź na Jasną Stronę Mocy”.​Kampania rozpoczyna się 15 czerwca kończy 15 września. W kampanię zostanie wpleciony inny element działań fundacji “Projekt Pudło” opisany poniżej. ​Akcja ta, jest wspólną inicjatywą mieszkańców. Ma ona na celu szerzenie radości, pasji i zdrowych nawyków myślowych i bytowych wśród młodzieży, ludzi dorosłych i seniorów. Akcja ma wybudować w Szczecinianach chęci spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, przynoszący mieszkańcom pozytywne emocje i zdrowy tryb życia. Akcja wspierana jest przez Urząd Miasta Szczecin, Żeglugę Szczecińską, Szczeciński Wopr. Potrzeba i duże zainteresowanie mieszkańców podczas kampanii w 2018 roku pokazały, że takie zadania są potrzebne. Na zajęcia w 2018 roku na Bulwarach uczestniczyło do 100 osób podczas jednych zajęć.To świadczy o dużej potrzebie mieszkańców do budowania zdrowych i pozytywnych wzorców bytowych i myślowych tzn. zdrowych nawyków życiowych wypełnionych pasją i dbałością o siebie. Celem głównym zadania jest ograniczenie liczby osób uzależnionych poprzez uświadomienie im mechanizmów jakie oddziaływają w nich i z jakiego powodu dotknęła ich dysfunkcja oraz zmniejszenie ryzyka uzależnienia w grupie uczniów. Poprzez realizację takiego programu jesteśmy w stanie kształtować zdrowe przyszłe społeczeństwo. Takie metody są ogólnie obecne w terapiach uzależnienia.

“Feel It” – czas na rozwój!


Pod patronatem Fundacji, stworzony został kolejny, wspaniały projekt ​“Feel It”.​Jego pomysłodawczynią jest prezeska PFPU Agnieszka Zalewska. Pani Agnieszka razem z Beatą Mintus (koordynator ds. projektów międzynarodowych w SSW Collegium Balticum), dr Anną Kowalik-Conder (pedagog, wykładowca SSW CollegiumBalticum oraz specjalista w dziedzinie wykorzystywania nowych technologii w edukacji) oraz Iwoną Knitter (psycholog oraz biegły sądowy specjalizujący się w sprawach dotyczących nieletnich) opracowały cały projekt.

Celem projektu jest profilaktyka uzależnień wśród młodzieży w wieku 13-17 lat w ujęciu holistycznym, a więc uwzględniającym całokształt potrzeb młodego człowieka, sposób jego funkcjonowania (w sferach poznawczej, społecznej i emocjonalnej), zadania rozwojowe, które przed nim stoją, a także rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych przez młodych ludzi aby wzmacniać ich empowerment i przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym. Realizowane ma to być poprzez prowadzenie regularnych i dostosowanych do potrzeb młodzieży oddziaływań. Oddziaływania te ukierunkowane będą na wspieranie kompetencji psychologicznych młodych ludzi, w tym umiejętności radzenia sobie z emocjami, czy kształtowania satysfakcjonujących relacji społecznych.Partnerzy projektu zamierzają przygotować i zorganizować cykl warsztatów, podczas których młodzi ludzie będą prowadzili refleksję i konstruowali wiedzę o sobie i świecie, którą następnie będą stosowali w praktyce, w ramach aktywizujących zadań, ćwiczeń i treningu.

Przy współpracy z Collegium Balticum wprowadzamy na stałe do programu studiów moduł oparty na praktycznej wiedzy psychologicznej, nauczymy przyszłych nauczycieli jak mają wydobyć i wzmacniać w wychowankach umiejętności, które są związane z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej. Stworzymy możliwości dokształcenia się dla nauczycieli w zakresie oddziaływań na ucznia inteligencji emocjonalnej. Całość zostanie zaprezentowana podczas konferencji 30-31 maj br. Konferencja jest inauguracją dwóch nowych projektów SSW Collegium Balticum, jeden wprowadzamy w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleń Medialnych. Efektem pracy są studia podyplomowe, które mają być odpowiedzią na potrzeby nauczycieli o których przypomnieli przy ostatnim głośnym wydarzeniu. Studia te mają także wzmocnić autorytet nauczycieli, umocnić więź między szkołą a rodzicami i między wychowawcami a wychowankami. Chcemy, na stałe wprowadzić do programu studiów moduł oparty na praktycznej wiedzy psychologicznej, nauczymy przyszłych nauczycieli jak mają wydobyć i wzmacniać w wychowankach umiejętności które są związane z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej. ​Stworzenie konspektu nauczania inteligencji emocjonalnej i wprowadzenie go do szkół, wybuduje umiejętności w uczniach i rodzicach. Posiadamy materiały oraz badania dzięki którym tworzymy projekt poparty metodą naukową. Przed nami zastosowanie działań i pokazanie, że są to skuteczne działania dostosowane do dzisiejszych potrzeb. ​Dzięki temu projektowi szkolona będzie przyszła jak i obecna kadra nauczycieli.

Razem z PFPU!

Fundacja nigdy nie zwalnia tempa, i oprócz szeregu swoich projektów i kampanii, wraz z grupą The Analogs tworzy kolejną kampanię ​“Projekt Pudło”​kampania o zasięgu ogólnopolskim opatrzona patronatem honorowym Prezydenta Szczecina. ​Paweł Czekała i Kamil Rosiak z grupy The Analogs uczą swoimi postawami, co to jest współczucie, wybaczenie, pomoc, sumienie, zrozumienie, odkupienie, wsparcie. Iście idealistyczne wartości niosą w Świat Nasi punkrockowcy. Ile osób może się pochwalić tak szczytnymi ideami w życiu i sercu?? Nasi Bad Boys w swoim życiu nie kierują się żądzą ego, konsumpcji, medialnych wykładni bycia za wszelką cenę cool. Nie są na pokaz, nie budują wokół siebie chorych ideologii, seksizmu, alkoholizmu, są prawdziwi. Patrząc na nich ma się wrażenie, że widzi się żywych wśród pląsającego grona oderwanych od rzeczywistości ludzkich zombie. Pielęgnują swoje pasje związane z muzyką i sportem. Czy to nadaje sens ich życiu? Opowiadają o tym, aby ktoś inny uznał, że warto w siebie wierzyć i robić co się kocha. Pokazują swoją postawą, że zmiany są fajne, że bycie innym jest cool, że w dobie upadku człowieczeństwa i ludzkich wartości można inaczej. Z ich przekazu podczas koncertów akustycznych płynie więcej uczuć wyższych, niż z większości miłujących się ludzi tzw. przykładnych obywateli. Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom z dumą współorganizuje “Projekt Pudło”.https://www.facebook.com/projektpudlo/