Szczecin odporny na stres -filmy

Seria filmów wspierających zdrowie psychiczne mieszkańców Szczecina pt. „Jak okiełznać stres?” Projekt realizowany w ramach projektu „Szczecin odporny na stres” w którym za pośrednictwem Pana Szymona Kucharskiego z Centrum Psychoedukacji, Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom przybliża pojęcie stresu. Projekt realizowany w ramach mikrodotacji „Wsparcie Doraźne” z programu „mikroDOTACJE” współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin.

Podstawowym celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym pandemią SARS COV-2, do których możemy zaliczyć: lęki, depresje, poczucie wyobcowania i samotności, wzrost wagi, obniżenie aktywności społecznej mieszkańców i samoizolacja wywołana lękiem przed zarażeniem, napięcia emocjonalne i mięśniowe, spadek kondycji i aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta, obniżenie odporności w związku z napięciem emocjonalnym, stresem, a także niewłaściwym odżywianiem, wzrost spożycia napojów alkoholowych i stosowania środków psychoaktywnych.