PODSUMOWANIE 2020 ROKU

ROK 2020

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym – trudnym, niepewnym. Świat opanowała pandemia covid-19. Wszyscy odczuliśmy jej skutki – choroby w rodzinie, utrata pracy lub pogorszenie się jej warunków, brak środków do życia. Z mapy chociażby Szczecina zniknęło wiele miejsc takich jak kawiarnie, restauracje, biura podróży i wiele innych. Zamknięto szkoły, przez co dzieci i młodzież, a także studenci przeszli na zdalny tryb nauczania. Trudności, dużo trudności z którymi trzeba się codziennie mierzyć w nowej rzeczywistości.

Nasza Fundacja, jak każda organizacja to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy pomimo ograniczonych możliwości, starali działać jak tylko mogli. Ponieważ chcieliśmy być dla Was w tym niepewnym czasie. Wnieść trochę radości do Waszego życia, zapewnić zajęcie, dać nadzieję.

Podsumowując, przedstawiamy w pigułce nasze podstawowe działania, projekty, których się podjęliśmy i zrealizowaliśmy najlepiej jak potrafiliśmy.

BULWARY 2020 miejscem pozytywnych osobowości.

Kontynuacja działań z lat poprzednich. Głównym celem projektu było zapewnienie alternatywnego zajęcia, udowodnienie, że istnieją aktywne sposoby na walkę z uzależnieniem i dysfunkcjami społecznymi i, że można się dobrze bawić bez zażywania substancji psychoaktywnych, sięgania po alkohol.

Podjęte działania obejmowały aktywne działania w formie warsztatów, a także różne wykłady, które miały na celu propagować zdrowe zachowania, nawyki i podnosić świadomość społeczną.

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty na Bulwarach – Wyspie Grodzkiej pt. ‘Przejdź na Jasną Stronę Mocy’. Odbywały się w terminie 17.06.20r. – 28.08.20r. W ich skład wchodziły zróżnicowane, bezpłatne wydarzenia, takie jak: Fizjotrening, zajęcia z samoobrony, warsztaty z tańca (m.in. hip hopu czy dancehall), bezpłatne wykłady (m.in. Jak wyjść z pętli lęku?, Biohacking). Miejsce miał również koncert zespołu The Analogs. Oczywiście wydarzeń było o wiele więcej, szczegółowe informację znajdują się na naszej oficjalnej stronie: www.pfpu.pl, a także relacjonowane były na naszych social mediach (facebook, instagram).

Projekt został zrealizowany jako zadanie publiczne przy wsparciu środków z budżetu Miasta Szczecin.

Szczecin odporny na stres.

Projekt dedykowany specjalnie na czasy pandemii. Seria filmów wspierających zdrowie psychiczne mieszkańców Szczecina pt. „Jak okiełznać stres?”. Nagrania współprowadzone były przez Pana Szymona Kucharskiego z Centrum Psychoedukacji, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podstawowym celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym pandemią SARS COV-2, do których możemy zaliczyć: lęki, depresje, poczucie wyobcowania i samotności, wzrost wagi, obniżenie aktywności społecznej mieszkańców i samoizolacja wywołana lękiem przed zarażeniem, napięcia emocjonalne i mięśniowe, spadek kondycji i aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta, obniżenie odporności w związku z napięciem emocjonalnym, stresem, a także niewłaściwym odżywianiem, wzrost spożycia napojów alkoholowych i stosowania środków psychoaktywnych.

Filmy można znaleźć na: https://pfpu.pl/szczecin-odporny-na-stres-filmy/

Projekt zrealizowany został w ramach mikrodotacji „Wsparcie Doraźne” z programu „mikroDOTACJE” współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin.

ABC Inteligencji Emocjonalnej

Celem projektu było ABC Inteligencji Emocjonalnej była praca z dziećmi w zakresie edukacji podnoszenia umiejętności nazywania emocji oraz wyznaczania własnych granic w relacjach z samym sobą oraz w relacjach w grupie. A także wsparcie rodziców i nauczycieli w komunikacji z dziećmi i młodzieżą.

W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie, a także nagrano warsztaty w formie filmów dla rodziców i nauczycieli. Warsztaty prowadziły Pani Agnieszka Zalewska (prezes naszej Fundacji) oraz Pani Karina Ryterska (doktor nauk medycznych).

Filmy dostępne na stronie: https://pfpu.pl/filmy-dla-rodzicow-i-nauczycieli/

Projekt zrealizowany został przy wsparciu – „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.

WRÓĆ DO ŻYCIA

Na koniec roku zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Anioły Sportu do współrealizacji projektu „Wróć do życia”. W jego ramach nagrane zostały filmy z udziałem Prezes naszej Fundacji Pani Agnieszki Zalewskiej, a także specjalnych gości: Michała Materli (zawodnik KSW), Pawła Czekały (zespół The Analogs) oraz Kariny Ryterskiej (doktor nauk medycznych).

Tematyka projektu opierała się na rozmowach z wyżej wymienionymi autorytetami na temat emocji, motywacji w życiu i karierze, sposobach radzenia sobie ze stresem. Nagrane zostały także wykłady o zdrowym odżywianiu czy spełnianiu marzeń.

Filmy: https://pfpu.pl/2020/12/11/wroc-do-zycia-czyli-nowy-projekt/

Dziękujemy za rok 2020 wszystkim zaangażowanym osobom i partnerom w działanie naszej Fundacji i obiecujemy, że w 2021 nie spoczniemy na laurach, a będziemy działać ze zdwojoną siłą.