Współpraca z WKFiZ Uniwersytetu Szczecińskiego

Pragniemy poinformować, że Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom podjęła współpracę z Wydziałem Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego .

W ramach współpracy Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia będzie realizował następujące założenia:

  • realizację wspólnych wydarzeń skierowanych do społeczności lokalnych miasta Szczecin i okolic,
  • konsultowanie programów kształcenia wybranych kierunków studiów realizowanych przez Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • konsultowanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących proces kształcenia studentów,
  • konsultowanie osiągania dodatkowych, poza programem studiów, kompetencji i kwalifikacji studentów realizowanych poprzez dodatkowe kursy i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
  • organizację praktyk zawodowych i staży dla studentów,
  • organizację wizyt studyjnych i warsztatów, zgodnych z efektami kształcenia zawartymi w sylabusach realizowanych przedmiotów,
  • konsultacje przy wyborze tematów prac dyplomowych i pomoc w realizacji badań
  • propagowanie wspólnych działań korzystając z logotypów i nazw jednostek

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US
Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia
Uniwersytetu Szczecińskiego

Agnieszka Zalewska
Prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom