Sztuka

Sztuka jest integralną częścią życia człowieka od tysięcy lat. Dzieci instynktownie bazgrzą już w pierwszych latach życia, aż w końcu ich twórczość staje się coraz bardziej świadomą wypowiedzią. Od pierwszych miesięcy życia, na człowieka oddziałuje codzienne otoczenie, kształtując poczucie estetyki oraz gust. Praktycznie nie można odciąć się od kontaktu ze sztuką, a to udowadnia, jak ogromną rolę pełni ona w życiu człowieka.

Dzieci w pierwszych latach życia nie potrafiące jeszcze w pełni werbalnie nawiązywać dialogu, dlatego właśnie poprzez rysowanie, czy malowanie mogą mieć kontakt z innymi. Zwłaszcza dzieci nieśmiałe mają możliwość do pełniejszej wypowiedzi poprzez pracę plastyczną. Możemy wyczytać wiele istotnych informacji, którymi dziecko dzieli się poprzez rysunek.

Poprawnie prowadzone zajęcia plastyczne i motywacja ze strony rodziców sprawiają, że dziecko chętnie korzysta z tej formy autoekspresji, a to z kolei przyczynia się do rozwoju jego kreatywności, wyobraźni, pewności siebie, poczucia własnej wartości, a także do rozwoju fizycznego. Malarstwo, rysunek, lepienie z gliny lub plasteliny doskonale rozwijają sprawność manualną, a dodatkowo uczą dzieci pracy w skupieniu.

Oprócz rozwoju manualnego, dziecko malując rozładowuje negatywne emocje i stres, który towarzyszy w okresie wczesnoszkolnym niezwykle często. Sztuki plastyczne mają wiele znaczeń w rozwoju, ale przede wszystkim są instynktowną i spontaniczną potrzebą wypowiedzi.