Sport

Sport to zdrowie. Każdy to wie, dlatego chcemy pokazać Państwu, że z uprawiania sportu nawet amatorsko płyną same zalety. Dzięki treningowi nabieramy pozytywnych cech charakteru, które są niezbędne w życiu codziennym. Kształtuje między innymi naszą osobowość, a także wytrwałość w dążeniu do celu pomimo poniesionych porażek i niepowodzeń, pozwala kontrolować nasze emocje, rodzące się w obliczu presji życia codziennego, obowiązków szkolnych, zbyt wysokich wymagań i współzawodnictwa, stawianych młodzieży w dzisiejszych czasach. Wśród najważniejszych umiejętności jakie możemy kształtować dzięki uprawianiu sportu to: koncentracja, motywacja, zaangażowanie, pozytywne myślenie i nastawienie do świata i ludzi , umiejętność radzenia sobie ze stresem i porażką Sport uczy powinności obowiązku, dyscypliny, Umiejętności nabyte podczas uprawiania sportu mogą zostać wykorzystane w życiu codziennym (w szkole, pracy, domu) Sport pozwala również rozładować stres.

Wzmacnia nasz charakter, co pozwala w sytuacjach kryzysowych działać racjonalnie. Uprawianie sportu wpływa pozytywnie na relacje społeczne co doskonale kształtują gry zespołowe, umiejętność współdziałania w grupie rówieśników. W dobie ogromnego rozwoju cywilizacyjnego młodzież często może odczuwać strach przed ogólną presją społeczną sport w szczególności sporty ekstremalne typu snowboard deskorolka, rolki surfing, sztuki walki i inne mogą uczyć odwagi walki ze słabościami własnego charakteru, wzmacniać samoocenę, relaksować i dostarczać wiele dobrej zabawy, Sport może umożliwić młodemu człowiekowi przystąpienie do grupy czy będzie to drużyna sportowa czy grupa dzieci zafascynowana podobna dyscypliną sportową młodzież bardzo często wykazuje potrzebę afiliacji. Często z powodu braku zainteresowań młodzież ucieka się do konsumpcyjnego stylu życia, sport jest idealnym narzędziem do budzenia w młodzieży zainteresowań sport ma szeroki wachlarz możliwości rozwijania pasji ze względu na mnogość dyscyplin i dostępność. Sport jest idealnym sposobem na rozładowanie konfliktów i napięć we współczesnej cywilizacji, których jest coraz więcej i którymi często my dorośli jak również dzieci i młodzież nie potrafimy sobie poradzić.

Dodatkowa zaletą jest bezpośredni wpływ sportu na zdrowie fizyczne, w dobie komputera i Internetu młodzież coraz częściej doznaje wad postawy, wzroku, układu nerwowego oraz otyłości, sport może niwelować lub nawet leczyć niektóre z wyżej wymienionych objawów. Dzięki treningowi i sportowi rekreacyjnemu młodzież zaczyna myśleć o odpowiedniej diecie wytwarzać w sobie pozytywne wzorce życiowe, żywieniowe. Sport może być drogą do sukcesu zawodowego i życiowego. W dzisiejszym społeczeństwie młodzież często ma problem z autorytetem, trener utytułowany zawodnik lub osoba trenująca może być idealnym wzorcem i autorytetem. Dlatego My Sportowcy i jednocześnie członkowie Fundacji chcemy krzewić i rozpowszechniać wśród młodzieży i dzieci zamiłowanie do sportu dzielić się z nimi nasza pasją, zainteresować ich tym co niesie ze sobą uprawianie sportu.