Plany na 2021 rok

WRÓĆ DO SZKOŁY BEZ STRESU!

Całkowicie innowacyjny projekt Fundacji, jakiego nie było wcześniej! Projekt jest dedykowany przede wszystkim dzieciom i młodzieży, jako grupie docelowej i bezpośrednio poddanej oddziaływaniu. Jednak dla każdego coś dobrego, więc przewidzieliśmy także formę, z której może skorzystać młodzież „starsza”, a także rodzice, nauczyciele i specjaliści!

Planowane działania obejmują warsztaty, a także wypuszczenie serii filmów. Szczegóły i harmonogramy już niedługo!

BULWARY 2021

Naszym już niemal sztandarowym celem jest kontynuacja projektu na Bulwarach, dlatego zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby i w 2021 móc spędzić z wami letnie miesiące na zabawie, ćwiczeniach i nauce.

UWAGA – Działania na Bulwarach w 2021 nie odbędą się w klasycznej formie, w czasie wakacji. ALE walczymy o zorganizowanie działań po sezonie wakacyjnym. Będziemy informować!

ABC INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W NOWEJ FORMIE

Nowe działania, ale jednak nie do końca. Już przedsmak naszych zamiarów przedstawiliśmy Państwo, gdy realizowaliśmy „ABC Inteligencji Emocjonalnej” przy wsparciu programu Społecznik.

Jednak tym razem projekt będzie miał rozszerzoną wersję – chcemy wprowadzić do Szczecińskich szkół oraz społeczeństwa „ABC Inteligencji Emocjonalnej”. Projekt ten ma wesprzeć wszystkich w pracy ze skutkami COVID-19.

Zderzymy się z ogromnym problemem, gdyż mamy za sobą rok izolacji, ograniczonego kontaktu z innymi ludźmi i światem zewnętrznym, piętrzenia się problemów. Do tego home office i nauczanie zdalne, które wymaga spędzania dużo czasu przed komupterem – obowiązki to jedno, ale to również buduje uzależnienia, w tym od internetu, na które szczególnie mocno narażeni są dzieci i młodzież. Co z kolei prowadzi do nasilenia się uzależnień również na innych płaszczyznach. Wracanie do stabilności i formy psychicznej, odbudowywanie jej może zając wiele lat, szczególnie, że przed pandemią była już ona w nieciekawej kondycji.

Dlaczego projekt „ABC Inteligencji Emocjonalnej” jest ważny?

Współcześnie emocje stanowią ważny i niedoceniany obszar funkcjonowania każdej jednostki. Często słyszy się o tym, że na zachowanie człowieka, jego postępowanie mają wpływ uwarunkowania genetyczne czy środowisko wychowawcze, ale rzadko przywołuje się kwestie emocji i radzenia sobie z nimi od najmłodszych lat.

Emocje towarzyszą człowiekowi od pierwszych chwil życia, dlatego tak ważne jest, żeby dbać o nie od samego początku. Zaniedbanie ich może rodzić wiele, przykrych konsekwencji i w efekcie doprowadzić do zaburzeń emocjonalnych.

Czym są zaburzenia emocjonalne? Najprościej rzecz ujmując są to nieprawidłowe reakcje na różne bodźce zewnętrzne. Jaką formę mogą przybierać u dzieci? To jest trudne pytanie, ponieważ nie ma konkretnego, zamkniętego spisu zaburzeń. Jednak najczęściej wskazuje się:

•           Problemy z agresją;

•           Brak empatii;

•           Problemy z koncentracją;

•           Problemy z okazywaniem uczuć;

•           Nadmierna drażliwość i wybuchowość;

•           Przesadną nieśmiałość, wycofanie;

•           Brak umiejętności nawiązywania nowych znajomości, relacji;

•           Nadpobudliwość ruchowa, nadmierna gestykulacja;

•           Obsesyjność – dokładne sprawdzanie wykonanej czynności nawet po kilka razy

Powyższe wyliczenie jest jedynie przykładowe. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że dzieci, które nie radzą sobie z emocjami mają problemy nie tylko w teraźniejszości, ale będą je mieć również w przyszłości. Brak odporności na stres, który ma zdecydowanie podłoże emocjonalne jest często bagatelizowany u najmłodszych, zbywane „bo przecież to tylko kartkówka”, ale w życiu dorosłym może doprowadzić do nieporadności życiowej chociażby – strachu przed rozmową kwalifikacyjną, a w skrajnych przypadkach nawet do lęku przed wejściem do sklepu i zrobieniem zakupów, ponieważ „tam są ludzie”. Dlatego tak ważne jest, żeby uczyć dzieci podstawowych obowiązków i interakcji międzyludzkich, żeby rozmawiać o emocjach, jakie towarzyszą w takich sytuacjach i pracować nad nimi.

Inną kwestie stanowią używki i choroby. Już młodzież w wieku 14 lat zaczyna szukać dróg dostępu do alkoholu czy substancji psychoaktywnych. Powodem często są emocje, z którymi nastolatki sobie nie radzą – kłótnie w domu, nadmierna ilość obowiązków, problemy z rówieśnikami. Wszystkie sprawy i sytuacje prowadzące do intensywnych emocji. W takim przypadku, osoba, która nie została nauczona jak radzić sobie z emocjami w zdrowy sposób, będzie szukała innych rozwiązań i tutaj często pojawia się alkohol, papierosy, okaleczanie się.

Nieradzenie sobie z emocjami może prowadzić także do chorób – anoreksja, bulimia, depresja, niezależnie od wieku.

Wszystkie powyżej przywołane tematy są jedynie niewielką częścią tego, z czym często zmagają się nie tylko dorośli, ale także dzieci i młodzież.

Jakie są cele projektu „ABC Inteligencji Emocjonalnej”?

Głównym celem przede wszystkim jest wykształcenie w dzieciach umiejętności nazywania i określania emocji oraz umiejętności komunikowania potrzeb i wyznaczania własnych granic w relacji z samym sobą, grupą rówieśników oraz rodzicami.

Odpowiednie techniki radzenia sobie ze stresem, które zostaną przedstawione dzieciom wpłyną w bezpośredni sposób na poprawę sfery psychicznej, emocjonalnej dziecka oraz na poprawę zdrowia. Stres jest źródłem większości chorób cywilizacyjnych głównie związanych z obniżeniem odporności układu immunologicznego organizmu.

Ponadto odpowiednie radzenie sobie z emocjami wpłynie także na samoocenę dzieci – podniesie poczucie własnej wartości, wpłynie pozytywnie na otwartość w relacjach z innymi osobami, zwiększy determinację w dążeniu do spełniania marzeń, a także zmieni percepcję otoczenia.

Celem jest także pokazanie dzieciom, że „rozmowa jest dobra” – czyli jak wyrażać swoją opinię w sposób zdrowy i niekrzywdzący nikogo czy zwracanie uwagi na to, że „moje uczucia są tak samo ważne jak Twoje”.

Nowe umiejętności mają pomóc rodzicom i dzieciom funkcjonować w nowej rzeczywistości rozwoju cywilizacyjnego i przeciwdziałać skutkom tego rozwoju.

NOWY KIERUNEK STUDIÓW

Do tego powstanie nowego kierunku studiów Terapia Zajęciowa, w ramach której będzie nauczanie o:

  1. Trening regulacji emocji

Student: Potrafi rozpoznać, nazwać, opisać emocje i wie do czego służą.  Zna czynniki wpływające na trudności w regulowaniu emocji, nabywa umiejętności regulowania emocji. Temat: emocje a autodestrukcyjne zachowania.  Rozpoznaje myśli wyzwalające i zaradcze, wie jak wspierać powstawanie emocji pozytywnych i budować nawyk funkcjonowania w nich.

  • Mindfulness trening uważności

Student: Poznaje zagadnienia: czym jest uważność oraz techniki do tej wdrażania i wykorzystania. Mindfulness w praktyce: zna podstawowe techniki terapeutyczne wykorzystujące podstawy uważności MBSR, MBCT, DBT. Zastosowanie: redukcja stresu, wyciszenie, koncentracja, przeciwdziałanie przebodźcowaniu.

  • Zaburzenia emocjonalne

Student: zna objawy, skutki, potrafi wprowadzać nawyki, techniki aby uniknąć lub zminimalizować powstawanie zaburzeń, dysfunkcyjności.

  • Wykluczenia

Student: Zna pojęcie, potrafi wprowadzać zdrowe nawyki życiowe.

  • Trening wizualizacji

Student: Umiejętność nadzoru nad sposobami myślenia, wykorzystanie wizualizacji w celu budowania i osiągania celów. Praca z samooceną. Autohipnoza.

  • Dobra postawa ciała stojąca i siedząca
  • Umiejętność budowania pozytywnej samooceny

Na bieżąco będziemy aktualizować informację o naszych działaniach. Zapraszamy do śledzenia.