Międzynarodowe szkolenie w ramach projektu iYOUTH

Niech Moc będzie każdego dnia w Waszych Sercach.
Wszyscy jesteśmy Jedi, kroczący po Jasnej Stronie Mocy. 
Nie daj Sobie wmówić, że nie masz Mocy. Ona jest w Tobie zawsze tam była i zawszę będzie. Jesteś jedyną osobą, która może uwolnić Twoje wewnętrze zasoby kreatywności, entuzjazmu i mocy. 07.02.2018 PFPU z młodzieżą opowiadaliśmy jak uwolnić wewnętrzną moc, która jest w każdym z Nas, podczas międzynarodowego szkolenia w ramach projektu iYOUTH. Na spotkanie przybyło ponad 70 osób z całej Europy (Hiszpania,  Włochy, Rumunia, Węgry oraz Grecja).

Celem projektu iYOUTH było uwrażliwianie młodzieży gimnazjalnej na problemy w lokalnych społecznościach oraz pobudzenie kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu tychże problemów u wymienionej grupy docelowej.