PoPandemiczna Rewitalizacja

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Projekt PoPandemiczna Rewitalizacja realizowany jest w dwóch Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych – dla dziewcząt im. J. Korczaka w Szczecinie oraz dla chłopców w Trzebieży.

Projekt ma za zadanie niewelować skutki popandemiczne u wychowanków Ośrodków oraz wspomóc w tym zakresie kadrę pedagogiczną i wychowawczą.

Projekt realizowany jest od 1.01.2023 r. do 30.09.2023 r.

Działania, które obejmują projekt są następujące:

  • Zajęcia psychologiczno-terapeutyczne dla wychowanków,
  • Zajęcia wzmacniające z Abecadła Inteligencji Emocjonalnej,
  • Profilaktyka Uzależnień,
  • Wsparcie psychologiczne/terapeutyczne/wzmacniające dla kadry wychowawczej/pedagogicznej.

A poniżej kilka ujęć z zajęć: